AWR Bulgarian / Български език

Bulgaria, български език (Bulgarian)

Програма Air Дата / дял Размер на файла Изтегляне
Blank 22 май: “Семейството на Исак – The family of Isaac” 13.2 МБ Black-down-arrow Изтегляне
Blank 21 май: “Сила, използвана неправомерно – Power used illegal” 13.2 МБ Black-down-arrow Изтегляне
Blank 20 май: “Всичко е в главата ви – Everything is in your head” 13.2 МБ Black-down-arrow Изтегляне
Blank 19 май: “Библията - The Bible” 13.2 МБ Black-down-arrow Изтегляне
Blank 18 май: “Преодоляване на домашното насилие 2 част” 13.2 МБ Black-down-arrow Изтегляне
Blank 17 май: “Преодоляване на домашното насилие 1 част” 13.2 МБ Black-down-arrow Изтегляне
Blank 16 май: “Малките големи неща” 13.2 МБ Black-down-arrow Изтегляне
Blank 15 май: “Аврам и Лот” 13.2 МБ Black-down-arrow Изтегляне
Blank 14 май: “Можеш да започнеш отначало” 13.2 МБ Black-down-arrow Изтегляне
Blank 13 май: “Как вярата влияе върху нашето здраве” 13.2 МБ Black-down-arrow Изтегляне
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17