AWR Turkish

Italy, Türkçe (Turkish)

Program Air Tarih / Başlık Filesize Download
Blank 24 Haz: “God's plan end evindence. -Omega 3 seçimi ve uyku.
Kanıt tasarı.”
41,22 MB Black-down-arrow Download
Blank 23 Haz: “The blessed marriage. - Mesih'te büyümek.
Evliliğin kutsanması.”
27,48 MB Black-down-arrow Download
Blank 22 Haz: “What is the reason we get together? - Omega 3 takviyesi.
Birlikte toplantımızın nedeni nedir?”
27,48 MB Black-down-arrow Download
Blank 21 Haz: “Family in Torah. - Ölçülü olmak. Alkol.
Tevrat'ta aile.”
27,48 MB Black-down-arrow Download
Blank 20 Haz: “We are no more strangers. - Kilo kontrolü.
Artık yabancılar değiliz.”
27,48 MB Black-down-arrow Download
Blank 19 Haz: “How did sin effect the familiy? - Dinlenmeyi tercih edin.
Günah aileyi nasıl etkiledi?”
27,48 MB Black-down-arrow Download
Blank 18 Haz: “Glorifying Jesus Christ. - Hareket ve spor.
İsa Mesih'ten korkmak mı?”
27,48 MB Black-down-arrow Download
Blank 17 Haz: “Sin and family . - Yorgunluğumuz için istirahat.
Günah ve aile.”
27,48 MB Black-down-arrow Download
Blank 16 Haz: “Childish faith. - Turşu kültürü.
Çocuksu bir iman.”
27,48 MB Black-down-arrow Download
Blank 15 Haz: “Divorce in Moses' Law. - Aklanma yolu.
Musa'nın yasasında boşanma.”
27,48 MB Black-down-arrow Download
1 2 3 4 5 6 7