AWR Bulgarian / Български език

Russian Federation, български език (Bulgarian)

Програма Air Дата / дял Размер на файла Изтегляне
Blank 27 март: “Кой е слабият пол” 106.2 МБ Black-down-arrow Изтегляне
Blank 26 март: “Начинът, по който действа Бог” 106.2 МБ Black-down-arrow Изтегляне
Blank 25 март: “Колективна или лична вяра” 106.2 МБ Black-down-arrow Изтегляне
Blank 24 март: “Буря в чаша вода” 106.2 МБ Black-down-arrow Изтегляне
Blank 23 март: “Овчарят супер герой” 106.2 МБ Black-down-arrow Изтегляне
Blank 22 март: “Трябва ли да имаш болести” 106.2 МБ Black-down-arrow Изтегляне
Blank 21 март: “Грях и зло” 106.2 МБ Black-down-arrow Изтегляне
Blank 20 март: “Бог и човек неразделни” 106.2 МБ Black-down-arrow Изтегляне
Blank 19 март: “Тайната на вечния живот” 106.2 МБ Black-down-arrow Изтегляне
Blank 18 март: “Ръкопляскайте на Бога” 106.2 МБ Black-down-arrow Изтегляне