AWR Bulgarian / Български език

Bulgaria, български език (Bulgarian)

Програма Air Дата / дял Размер на файла Изтегляне
Blank 22 ноем.: “Блаженството на огнебореца” 13.2 МБ Black-down-arrow Изтегляне
Blank 21 ноем.: “Мързелът опасен за живота” 13.2 МБ Black-down-arrow Изтегляне
Blank 20 ноем.: “Прилики и разлики” 13.2 МБ Black-down-arrow Изтегляне
Blank 19 ноем.: “Вие сте дете на царя” 13.2 МБ Black-down-arrow Изтегляне
Blank 18 ноем.: “Добър план за ново начало” 13.2 МБ Black-down-arrow Изтегляне
Blank 17 ноем.: “Състоянието на мъртвите” 13.2 МБ Black-down-arrow Изтегляне
Blank 16 ноем.: “Закон и събота” 13.2 МБ Black-down-arrow Изтегляне
Blank 15 ноем.: “Прошка, която променя” 13.2 МБ Black-down-arrow Изтегляне
Blank 14 ноем.: “Природата - учител за живота” 13.2 МБ Black-down-arrow Изтегляне
Blank 13 ноем.: “Още нещо за доброто възпитание” 13.2 МБ Black-down-arrow Изтегляне