AWR Bulgarian / Български език

Bulgaria, български език (Bulgarian)

Програма Air Дата / дял Размер на файла Изтегляне
Blank 27 март: “Как вярата влияе върху нашето здраве - How faith affects our health” 13.8 МБ Black-down-arrow Изтегляне
Blank 26 март: “Второто пришествие - The second advent” 13.7 МБ Black-down-arrow Изтегляне
Blank 25 март: “Участници в 801-я маратон - Participants in the 801 th marathon” 13.7 МБ Black-down-arrow Изтегляне
Blank 24 март: “Какво иска от теб Господ - What does Lord require of you” 13.7 МБ Black-down-arrow Изтегляне
Blank 23 март: “Духовна сиеста - Spiritual siesta” 13.7 МБ Black-down-arrow Изтегляне
Blank 22 март: “Ламех и Ной - Lamech and Noah” 13.8 МБ Black-down-arrow Изтегляне
Blank 21 март: “Християнски размисли - Christian reflections” 13.7 МБ Black-down-arrow Изтегляне
Blank 20 март: “Истинският извор на младостта - The real fountain of youth” 13.8 МБ Black-down-arrow Изтегляне
Blank 19 март: “Състоянието на мъртвите - The condition of the dead people” 13.7 МБ Black-down-arrow Изтегляне
Blank 18 март: “Една пренебрегвана молитва - A neglected prayer” 13.7 МБ Black-down-arrow Изтегляне
1 2 3 4 5 6 7