AWR Mauritius - Kreole Daily Compilation

France, Kreol (Morisyen Kreole)

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank 27 de Abril: “ ☻ KI BONDIE PE DIR ? ENN LAVI MEYER, REFLEXION SPIRITIEL, 100% LAMIZIK ☻” 44,7 MB Black-down-arrow Download
Blank 26 de Abril: “ ☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. FAM 3. EDIKASION POU TOU ZENERASION 4. REFLEXION SPIRITIEL ☻” 22,7 MB Black-down-arrow Download
Blank 25 de Abril: “ ☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. A VOTRE SANTE 3. SAZESS POU TWA ZENE SS 4.REFLEXION SPIRITIEL ☻” 24,6 MB Black-down-arrow Download
Blank 24 de Abril: “ ☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. EKOLOZI 3. ZOLI MAMZEL 4. REFLEXION SPIRITIEL ☻” 21 MB Black-down-arrow Download
Blank 23 de Abril: “ ☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. SANTE PRATIK 3. ENN ZOUR ENN ZISTWAR 4. LAKAZ MEYER BAZ 5. REFLEXION SPIRITIEL ☻” 18 MB Black-down-arrow Download
Blank 22 de Abril: “ ☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. ANOU MANZ BIEN 3. KOZ ENN BON KOZE 4.REFLEXION SPIRITIEL ☻” 18 MB Black-down-arrow Download
Blank 21 de Abril: “ ☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. POUR UNE SANTE TOTALE 3.REFLEXION SPIRITIEL ☻” 15,4 MB Black-down-arrow Download
Blank 20 de Abril: “ ☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. ENN LAVI MEYER 3.REFLEXION SPIRITIEL 4. 100% LAMIZIK ☻” 35,5 MB Black-down-arrow Download
Blank 19 de Abril: “ ☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. FAM 3. EDIKASION POU TOU ZENERASION 4. REFLEXION SPIRITIEL ☻” 26 MB Black-down-arrow Download
Blank 18 de Abril: “ ☻ KI BONDIE PE DIR ? A VOTRE SANTE, SAZESS POU TWA ZENESS, REFLEXION SPIRITIEL ☻” 22,9 MB Black-down-arrow Download
1 2 3 4 5 6 7