AWR Mauritius - Kreole Daily Compilation

France, Kreol (Morisyen Kreole)

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank Aug 22: “☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. EKOLOZI 3. HE ZOLI MAMZEL 4. REFLEXION SPIRITIEL ☻” 23.5 MB Black-down-arrow Download
Blank Aug 21: “☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. SANTE PRATIK 3. ENN ZOUR ENN ZISTWAR 4. LAKAZ MEYER BAZ 5. REFLEXION SPIRITIEL ☻” 18.9 MB Black-down-arrow Download
Blank Aug 20: “☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. A NOU MANZ BIEN 3. KOZ ENN BON KOZE 4. REFLEXION SPIRITIEL ☻” 24.8 MB Black-down-arrow Download
Blank Aug 19: “☻ KI BONDIE PE DIR ? POUR UNE SANTE TOTALE, MERVEY BONDIE, REFLEXION SPIRITIEL ☻” 18.6 MB Black-down-arrow Download
Blank Aug 18: “☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. ENN LAVI MEYER 3. REFLEXION SPIRITIEL 4. 100% LAMIZIK ☻” 35.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Aug 17: “☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. FAM 3. EDIKASION POU TOU ZENERASION 4. REFLEXION SPIRITIEL ☻” 26.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Aug 16: “☻ KI BONDIE PE DIR ? A VOTRE SANTE, SAZESS POU TWA ZENESS, REFLEXION SPIRITIEL ☻” 22.9 MB Black-down-arrow Download
Blank Aug 15: “☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. EKOLOZI 3. HE ZOLI MAMZEL 4. REFLEXION SPIRITIEL ☻” 16.8 MB Black-down-arrow Download
Blank Aug 14: “☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. SANTE PRATIK 3.ENN ZOUR ENN ZISTWAR 4. LAKAZ MEYER BAZ 5. REFLEXION SPIRITIEL ☻” 18.6 MB Black-down-arrow Download
Blank Aug 13: “☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. A NOU MANZ BIEN 3. KOZ ENN BON KOZE 4. REFLEXION SPIRITIEL ☻” 17 MB Black-down-arrow Download
1 2 3 4 5 6 7