AWR Mauritius - Kreole Daily Compilation

France, Kreol (Morisyen Kreole)

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank 16 de Abril: “☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. EKOLOZI 3. ZOLI MAMZEL 4. REFLEXION SPIRITIEL ☻” 20,5 MB Black-down-arrow Download
Blank 15 de Abril: “☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. SANTE PRATIK 3. ENN ZOUR ENN ZISTWAR 4. LAKAZ MEYER BAZ 5. REFLEXION SPIRITIEL ☻” 23,9 MB Black-down-arrow Download
Blank 14 de Abril: “☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. A NOU MANZ BIEN 3 KOZ ENN BON KOZE 4.REFLEXION SPIRITIEL ☻” 16,8 MB Black-down-arrow Download
Blank 13 de Abril: “☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. POUR UNE SANTE TOTALE 3.REFLEXION SPIRITIEL ☻” 15,4 MB Black-down-arrow Download
Blank 12 de Abril: “☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. ENN LAVI MEYER 3.REFLEXION SPIRITIEL 4. 100% LAMIZIK ☻” 35,5 MB Black-down-arrow Download
Blank 11 de Abril: “☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. FAM 3. EDIKASION POU TOU ZENERASION 4. REFLEXION SPIRITIEL ☻” 26 MB Black-down-arrow Download
Blank 10 de Abril: “☻ KI BONDIE PE DIR ? A VOTRE SANTE, SAZESS POU TWA ZENESS, REFLEXION SPIRITIEL ☻” 22,9 MB Black-down-arrow Download
Blank 09 de Abril: “☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. EKOLOZI 3. ZOLI MAMZEL 4. REFLEXION SPIRITIEL ☻” 20,5 MB Black-down-arrow Download
Blank 08 de Abril: “☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. SANTE PRATIK 3. ENN ZOUR ENN ZISTWAR 4. LAKAZ MEYER BAZ 5. REFLEXION SPIRITIEL ☻” 23,9 MB Black-down-arrow Download
Blank 07 de Abril: “☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. A NOU MANZ BIEN 3 KOZ ENN BON KOZE 4.REFLEXION SPIRITIEL ☻” 16,8 MB Black-down-arrow Download
1 2 3 4 5 6 7 8